شماره تماس

021-55787637-9

نشانی ما

استان تهران

خیابان قزوین، پلاک 921

فکس

021-55787640

کد پستی

1356733743

ایمیل ما

pishrosparepart@gmail.com

about-image

خدمات لجستیک ایمن و سریعتر